TERMIN ZARAZERWOWANY

1-15.05 REMONT MIESZKANIA

15-30,05 WYKOŃCZENIE MIESKANIA